Tin tức : Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 2 năm 2017      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 1 năm 2017      Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017      Chốt Danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2016      Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016      Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017      Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị trình đại hội cổ Đông năm 2017      Báo cáo của ban kiểm soát tại đại hội CĐ năm 2017      Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ thường niên năm 2017      Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2015      Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền nhóm tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 02 năm 2016      Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Quyết định tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Thông báo chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2014      Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015      Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015      Giấy ủy quyền đơn lẻ Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015     
VPC

Trang chủ > Năm 2018 > Chi hội BBMB > Contact BBMB

HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM
VIETNAM PACKAGING ASSOCIATION

 
Văn phòng Hiệp Hội Bao Bì Việt Nam
99-107 Bạch Vân, P.5, Q.5, TP.Hồ Chí Minh
Tel 08 62610535 - Fax 08 62610535
Email: hhbbvn@hcm.vnn.vn
 
Chi Hội Bao Bì Miền Bắc
1283 Đường Giải Phóng-P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TĐ.Hà Nội
Tel 04 36451688 - Fax: 04 36451699
Email packexport-vn@hn.vnn.vn
 
Chi Hội Bao Bì Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long
84 Mậu Thân, TP.Cần Thơ
Tel 071 3899299 - Fax 071 3894525
Email baobimientay_pvt@hcm.vnn.vn
 
Chi Hội Bao Bì Bình Thuận

57 Võ Thị Sáu, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Tel 062 382133- Fax  062 3822730
Email inbinhthuan@yahoo.com