Tin tức : Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 2 năm 2017      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 1 năm 2017      Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017      Chốt Danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2016      Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016      Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017      Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị trình đại hội cổ Đông năm 2017      Báo cáo của ban kiểm soát tại đại hội CĐ năm 2017      Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ thường niên năm 2017      Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2015      Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền nhóm tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 02 năm 2016      Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Quyết định tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Thông báo chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2014      Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015      Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015      Giấy ủy quyền đơn lẻ Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015     
VPC

Trang chủ > Năm 2018 > Chi hội BBMB > Đăng ký T.Viên

THƯ  NGỎ

 

Hiệp hội Bao bì Việt Nam là tổ chức xã hội- nghề nghiệp của các nhà sản xuất, kinh doanh, sử dụng, nghiên cứu và quản lý có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực bao bì.

 

Hiệp hội Bao bì Việt Nam là tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận nhằm mục đích hợp tác giúp đỡ lẫn nhau phát triển nghề nghiệp và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

 

BCH nhiệm kỳ II (2006 - 2011)

 

Kính thưa quý công ty.

 

Hiệp hội được thành lập từ năm 2001, đến nay đã có hơn 130 hội viên đang hoạt động trên cả nước, trong đó có nhiều đơn vị thành công và có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

 

Hiệp hội từng bước đã khẳng định được vị trí vai trò của mình trong ngành bao bì, nhằm từng bước phát triển hơn nữa tổ chức của Hội, xây dựng mối đoàn kết, qua đó tạo được lợi ích chung cho các đơn vị, công ty sản xuất kinh doanh bao bì và các lĩnh vực liên quan đến bao bì. 

 

Văn phòng Hiệp Hội xin trân trọng kính mời quý công ty gia nhập vào ngôi nhà chung Hiệp Hội Bao Bì Việt Nam.

 

Việc tham gia của quý công ty là niềm vinh dự cho tập thể chúng tôi và góp phần tạo sự lớn mạnh và đoàn kết hơn nữa cho Hiệp hội.

 

Trân trọng

Download mẫu đơn & hồ sơ hội viên dưới đây