Tin tức : Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017      Chốt Danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2016      Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016      Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017      Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị trình đại hội cổ Đông năm 2017      Báo cáo của ban kiểm soát tại đại hội CĐ năm 2017      Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ thường niên năm 2017      Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2015      Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016      Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền nhóm tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 02 năm 2016      Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Quyết định tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Thông báo chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2014      Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015      Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015      Giấy ủy quyền đơn lẻ Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015     
VPC

Trang chủ > Chi hội BBMB > Tin Tức Chi hội BBMB

Rickermann - Your key to success in Packaging Industry - Chìa khóa thành công trong ngành công nghiệp Bao bì 2015

25/05/2015

Rickermann - Your key to success in Packaging Industry - Chìa khóa thành công trong ngành công nghiệp Bao bì 2015

Những năm gần đây, ngành in ấn đã có nhiều chuyển biến sâu sắc về cấu trúc sản phẩm, nhu cầu tiêu dùng cũng như tâm lí khách hàng.

Xem chi tiết

Thư mời Hội thảo mùa hè Công nghiệp bao bì Việt Nam tầm nhìn 2020

25/05/2015

Thư mời Hội thảo mùa hè Công nghiệp bao bì Việt Nam tầm nhìn 2020

Thư mời Hội thảo mùa hè Công nghiệp bao bì Việt Nam tầm nhìn 2020

Xem chi tiết

Đăng ký khách sạn tham dự hội nghị Vinpas

25/05/2015

Đăng ký khách sạn tham dự hội nghị Vinpas

Đăng ký khách sạn tham dự hội nghị Vinpas

Xem chi tiết

Thông báo thành viên HHBB Việt Nam mời tham quan triển lãm Quốc Tế

25/05/2015

Thông báo thành viên HHBB Việt Nam mời tham quan triển lãm Quốc Tế

Thông báo thành viên HHBB Việt Nam mời tham quan triển lãm Quốc Tế

Xem chi tiết

Thông báo Đóng hội phí năm 2012

25/05/2015

Thông báo Đóng hội phí năm 2012

Thông báo Đóng hội phí năm 2012

Xem chi tiết