Tin tức : Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 2 năm 2017      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 1 năm 2017      Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017      Chốt Danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2016      Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016      Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017      Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị trình đại hội cổ Đông năm 2017      Báo cáo của ban kiểm soát tại đại hội CĐ năm 2017      Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ thường niên năm 2017      Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2015      Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền nhóm tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 02 năm 2016      Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Quyết định tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Thông báo chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2014      Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015      Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015      Giấy ủy quyền đơn lẻ Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015     
VPC

Trang chủ > Slider > Giới thiệu > Ban lãnh đạo

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN LÃNH ĐẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM - VPC

--------------Ông: Phạm Nhật Thăng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VPC
- Năm sinh: 1959
- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế - ĐH Ngoại thương, Thạc sỹ - ĐH Coreenwich - Anh quốc
- Năm vào VPC: 1989
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc


Ông: Lê Hồng Văn - Uỷ viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Bao Bì Việt Nam, Giám đốc Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương
- Năm sinh:1960
- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế - ĐH Quản lý Kinh tế Công nghiệp
- Năm vào VPC: 1994
- Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương.

Ông: Hoàng Công Khanh - Uỷ viên HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Bao Bì Việt Nam, Giám Đốc XN in Bao bì VPC
- Năm sinh: 1956
- Trình độ học vấn: Cử nhân khoa hóa - ĐH Tổng hợp HN
- Năm vào VPC: 1995
- Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Giám đốc Xí nghiệp In và Bao bì Hoàng Mai 
Ông: Hoàng Thanh Tùng - Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng Xuất khẩu VPC
- Năm sinh: 1973
- Trình độ học vấn: Cử nhân Ngân hàng
- Năm vào VPC: 1995
- Uỷ viên HĐQT kiêm Trưởng Phòng xuất khẩu.Ông: Đào Anh Dũng - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Bao Bì  VPC
- Năm sinh: 1974
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
- Năm vào VPC: 1995
- Uỷ viên HĐQT