admin

Xí nghiệp in và bao bì – VPC

Xí nghiệp In và Bao Bì – VPC là một đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam – trực thuộc Bộ Thương Mại. Ngày 26/12/2008 chính thức khánh thành chuyển địa điểm tại 1283 đường Giải Phóng – quận Hoàng Mai – Hà Nội về Thị Trấn Đông Anh…

Xem tiếp
Xí nghiệp bao bì Hùng Vương

Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương là một đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam – trực thuộc Bộ Thương Mại. Xí nghiệp được thành lập ngày 8 tháng 10 năm 1994 lấy tên là Xí nghiệp Bao bì khu vực Hải phòng, đến ngày 5/5/2005 chính thức chuyển…

Xem tiếp
Call Now Button