Chi nhánh Bao bì Hải Phòng là một đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam
Địa chỉ : Số 105 Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Tel : 031-745422
Fax : 031-745862