Thư ngỏ

Hiệp hội Bao bì Việt Nam là tổ chức xã hội- nghề nghiệp của các nhà sản xuất, kinh doanh, sử dụng, nghiên cứu và quản lý có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực bao bì.
Hiệp hội Bao bì Việt Nam là tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận nhằm mục đích hợp tác giúp đỡ lẫn nhau phát triển nghề nghiệp và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

Kính thưa quý công ty.

Hiệp hội được thành lập từ năm 2001, đến nay đã có hơn 130 hội viên đang hoạt động trên cả nước, trong đó có nhiều đơn vị thành công và có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

Hiệp hội từng bước đã khẳng định được vị trí vai trò của mình trong ngành bao bì, nhằm từng bước phát triển hơn nữa tổ chức của Hội, xây dựng mối đoàn kết, qua đó tạo được lợi ích chung cho các đơn vị, công ty sản xuất kinh doanh bao bì và các lĩnh vực liên quan đến bao bì.

Văn phòng Hiệp Hội xin trân trọng kính mời quý công ty gia nhập vào ngôi nhà chung Hiệp Hội Bao Bì Việt Nam.

Việc tham gia của quý công ty là niềm vinh dự cho tập thể chúng tôi và góp phần tạo sự lớn mạnh và đoàn kết hơn nữa cho Hiệp hội.

Trân trọng