TỔNG KHO CỔ LOA

Tổng kho Cổ Loa là một đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam
Địa chỉ : Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Tel : 04-8832248
Fax : 04-8836405

Một số hình ảnh về các kho

Tổng kho Cổ Loa

Mặt bằng tổng thể