LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM
Trụ sở : 1283 Giải Phóng, P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
(84-4) 36451688
(84-4) 36451699

http:\\vpc.com.vn
http:\\packexport.com.vn
http:\\packexport.vn.
congtybaobivietnam@vpc.com.vn