Tin tức

Tờ trình đại hội đồng cổ đông: vv – Thông qua phương  án chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con

Tờ trình đại hội đồng cổ đông: vv – Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con vui lòng lấy tài liệu tại đây:  download

Xem tiếp
Công ty Bao Bì Việt Nam ủng hộ động đất tại Nhật Bản

Ngày 30/03/2011, Đ/c: Phạm Nhật Thăng-CTHĐQT- Tổng Giám Đốc Công ty Bao Bì Việt Nam đã kêu gọi CB-CNV Công ty bao Bì đóng góp 01 ngày lương để ủng hộ đồng bào Nhật Bản sau thảm hoạ động đất vừa qua, thay mặt cho toàn thể CB-CNV Công ty Bao Bì gửi Tặng số…

Xem tiếp
Lễ khánh thành xí nghiệp in bao bì – VPC

Buổi “Lễ Khánh Thành Xí Nghiệp In Bao Bì – VPC” được tổ chức vào ngày 26/12/2008. Tới dự buổi lễ là các khách mời, khách hàng thân thiết và tiềm năng đại diện là lãnh đạo các Doanh nghiệp, kinh doanh trong các ngành: Ngân Hàng, kinh doanh, sản xuất, sản xuất bao bì,hiệp…

Xem tiếp
Call Now Button