Tin công ty

Công ty Bao Bì Việt Nam ủng hộ động đất tại Nhật Bản

Ngày 30/03/2011, Đ/c: Phạm Nhật Thăng-CTHĐQT- Tổng Giám Đốc Công ty Bao Bì Việt Nam đã kêu gọi CB-CNV Công ty bao Bì đóng góp 01 ngày lương để ủng hộ đồng bào Nhật Bản sau thảm hoạ động đất vừa qua, thay mặt cho toàn thể CB-CNV Công ty Bao Bì gửi Tặng số…

Xem tiếp
Lễ khánh thành xí nghiệp in bao bì – VPC

Buổi “Lễ Khánh Thành Xí Nghiệp In Bao Bì – VPC” được tổ chức vào ngày 26/12/2008. Tới dự buổi lễ là các khách mời, khách hàng thân thiết và tiềm năng đại diện là lãnh đạo các Doanh nghiệp, kinh doanh trong các ngành: Ngân Hàng, kinh doanh, sản xuất, sản xuất bao bì,hiệp…

Xem tiếp
Đại hội cổ đông tháng 4 năm 2009

Đồng chí: Phạm Nhật Thăng – Tổng Giám Đốc kiêm chủ tịch HĐQT phát biểu trong đại hội ĐỒng chí: Đào Anh Dũng – Tránh văn phòng – Uỷ viên hội đồng quản trị Đồng chí: Nguyễn Thị Hoãn – Kế toán trưởng XN Bao bì Hùng Vương kiêm trưởng ban kiểm soát    …

Xem tiếp
Call Now Button