Lễ khánh thành xí nghiệp in bao bì – VPC

Buổi "Lễ Khánh Thành Xí Nghiệp In Bao Bì - VPC" được tổ chức vào ngày 26/12/2008. Tới dự buổi lễ là các khách mời, khách hàng thân thiết và tiềm năng đại diện là lãnh đạo các Doanh nghiệp, kinh doanh trong các ngành: Ngân Hàng, kinh doanh, sản xuất, sản xuất bao bì,hiệp hội bao bì và các ngành khác.

Đồng chí: Phạm Nhật Thăng - Tổng Giám Đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Bao Bì Việt Nam trịnh trọng đọc lời khai mạc trong buổi lễ khánh thành.

Đồng chí: Nguyễn Tiến Đạt - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Bao Bì Việt Nam

Đồng chí: Hoàng Công Khanh - Giám đốc Xí Nghiệp In và Bao Bì - VPC kiêm Phó Tổng Giám Đốc phát biểu trong buổi lễ