Công ty Bao Bì Việt Nam ủng hộ động đất tại Nhật Bản

Ngày 30/03/2011, Đ/c: Phạm Nhật Thăng-CTHĐQT- Tổng Giám Đốc Công ty Bao Bì Việt Nam đã kêu gọi CB-CNV Công ty bao Bì đóng góp 01 ngày lương để ủng hộ đồng bào Nhật Bản sau thảm hoạ động đất vừa qua, thay mặt cho toàn thể CB-CNV Công ty Bao Bì gửi Tặng số tiền 50.000.000 đ ủng hộ đồng bào Nhật Bản sau trận động đất tại Đại Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại tại Đại Sứ Quán Nhật Bản: