THÔNG BÁO

( Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán và tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền)

Down load tài liệu tại đây