Dự thảo đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần bao bì Việt Nam

Dự thảo đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần bao bì Việt Nam

Xin quí vị lấy tài liệu kích vào đây: download